Súťaž družstiev prvej pomoci mladých

Dňa 16. júla 2017 sa šiesti žiaci: Hana Baťalíková (II.B), Daniela Matušková (II.B), Martina Miklóšová (II.B), Michal Lűley (II.B), Michaela Očovayová (II.B) a Tomáš Bystrický (III.A) zúčastnili súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa uskutočnila v areáli Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Súťaž organizuje Slovenský červený kríž prostredníctvom svojich územných spolkov. Súťažiaci v nej nepredvádzajú iba teoretické znalosti z poskytovania prvej pomoci, ale musia prvú pomoc naozaj aj poskytnúť v simulovaných situáciách. V tomto školskom roku museli napríklad zachraňovať muža s infarktom, mladíka, ktorý spadol zo stromu, dievča, ktoré malo v dlani zapichnutý klinec, pomôcť pri epileptickom záchvate ... Samozrejmosťou je, že museli na figuríne dokázať ovládanie kardiopulmonálnej resuscitácie. Svedomitá príprava žiakov počas celého školského roka priviedla našich žiakov ku krásnemu 4. miestu, pričom od tretieho miesta ich delil jediný bod.

Blahoželáme.

PaedDr. Mária Bašistová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií