Víťazstvo na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka

Tak ako po iné roky i tento rok v januári sa začalo obdobie olympiád a rôznych súťaži pre stredoškolákov. Prvé kroky našich žiakov smerovali do Nových Zámkov, kde sa uskutočnilo krajské kolo olympiády zo SJL, a my sme s napätím očakávali, čo nám prinesie 1. február. Dočkali sme sa. Žiačka štvrtého ročníka Linda Valkovičová zvíťazila. Získala prvé miesto a postup do celoštátneho kola.

Sme dostatočne hrdí na to, že zlato a bronz z kraja už máme. Ale čo je najdôležitejšie? Určite to, že máme šikovných študentov, ktorí majú vynikajúce vedomosti aj nad rámec základného učiva. K dosiahnutým výsledkom Linde srdečne gratulujeme a pri reprezentovaní v celoštátnom kole jej budeme držať päste.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií