Obrazy a básne

Dňa 21.03.2017 sme sa my, trieda I.A, šli pozrieť na výstavu obrazov pod názvom Kvety a Krajiny od autorky pani Márie Nagyovej do Stoličného domu vo Vrábľoch. Obrazy rôznych krajiniek či poľných kvetov nás natoľko zaujali, že sme niektorým aj vymysleli názvy. Veď koniec-koncov, obrazy boli naozaj nádherné a všetci sme sa nimi nechali uniesť. Na konci našej návštevy sme si vybrali ten, ktorý nás ako triedu najviac zaujal. Bola na ňom kľukatá poľná cesta, ktorá viedla dolinou obklopenou vrchmi hôr. Vraví sa, že v jednoduchosti je krása a tento obraz je toho príkladom. Dali sme mu názov Cesta do neznáma, a keďže bol aj Deň poézie, v skupinách sme vymysleli o ňom zopár básní. Niektoré sa naozaj vydarili. Veď uznajte sami!

Je to taká cesta neznáma
ktorou blúdim už od rána.
Trasa to je prekrásna,
len obloha je nám známa.
Oblakov sa dotknúť chceš,
avšak sa spýtaj polí či smieš,
tráva sa krásne zavlní,
v tomto nádhernom podhorí.

Ticho doľahlo na všetky polia,
túžbu po pokoji ľudia si volia.
Život medzi kopcami so zelenou trávou,
všetci tu žijú so zasnenou tvárou.
Nájsť cestu k sebe samému,
vedie nás k obrazu danému.

Diana Bernáthová, I.A


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií