Záložka do kníh spája slovenské školy

„Knihy rozprávajú príbehy“. Téma, ktorá sa odrazila v citátoch na tohtoročných záložkách. Do projektu, ktorý spája slovenské stredné školy sme zapojili aj v tomto školskom roku a žiaci prvých a druhých ročníkov vyrobili spolu 90 záložiek, ktoré pošleme partnerskej škole - Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom.

Už teraz sa tešíme na ich záložky a veríme, že tie naše sa im budú páčiť.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií