Špeciálne ocenenie v projekte Zodpovedne.sk

7. februára sa študentky nášho gymnázia zúčastnili otvorenia Slovenského centra pre internetovú závislosť, ktorej zakladajúcou organizáciou je eSlovensko v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty n.o. Od roku 2007 sa v projekte realizovalo množstvo aktivít venovaných problematike zodpovedného používania internetu, vzdelávania, prevencie a ochrane detí a mládeže na Slovensku.


Najlepšie video v rámci Slovenska v projekte Zodpovedne.sk

Cieľmi Slovenského centra pre internetovú závislosť sú:

  • Informovanie o jave, jeho prevencii a terapii, k čomu bude slúžiť webová stránka www.nezavislost.sk.
  • Odborná platforma, ktorá vytvorí a bude udržiavať aktívnu sieť odborníkov, profesionálov pracujúcich na univerzitách, výskumných ústavoch a v poradenstve.
  • Výskum o problematike online závislostí na slovenskej aj medzinárodnej úrovni.
  • Vytvorenie siete centier pomoci v regiónoch, aby sa dieťa či rodič mohli obrátiť na odborníkov vo svojom okolí.
  • Uvedenie pilotnej verzie aplikácie neZávislosť, ktorá slúži ako nástroj prevencie a výskumu.

Študenti druhého ročníka sa formou návrhov plagátov, upútaviek a krátkych videí na rôzne témy v rámci zodpovedného prístupu pri práci na internete zapojili do už spomenutého projektu Zodpovedne.sk. Video, ktoré zinscenovali a natočili Andrea Pintešová, Lucia Bobočeková, Alica Trnková a Kristína Klačková upútalo pozornosť porotcov tohto projektu a získalo ocenenie za najlepšie video v rámci celého Slovenska. Cieľom krátkeho videa bolo upozorniť na nebezpečenstvo nadväzovania kontaktov s osobami, ktorých identitu v reálnom svete vôbec nepoznáme. Takisto ocenili i naše gymnázium za to, že sa do takýchto zmysluplných aktivít a projektov zapája.

PaedDr. Martina Hegedúšová
Výchovný poradca a koordinátor prevencie


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií