Otvorenie novej atletickej dráhy

29. september 2017 bol výnimočným dňom pre šport vo Vrábľoch. V tento deň bola slávnostne otvorená nová tartanová atletická dráha v areáli medzi základnými školami a gymnáziom. Dráhu slávnostne otvoril primátor mesta pán Ing. Tibor Tóth spoločne s majstrom sveta a olympijským víťazom v chôdzi na 50 km Matejom Tóthom a kapitánmi školských tímov, ktoré pri tejto príležitosti súťažili v nultom ročníku školskej olympiády.

Po otvorení novej dráhy patrilo úvodné kolo Matejovi Tóthovi spoločne s kapitánmi družstiev a následne sa už naplno rozbehli súťaže. Súťažilo sa v rôznych disciplínach, naši žiaci konkrétne v behu na 100 metrov, behu na 1000 a 1500 metrov a v štafete na 4x215 metrov.

Poďakovanie patrí mestu Vráble za realizáciu novej tartanovej dráhy a veríme, že po nultom ročníku sa atletické preteky stanú pevnou súčasťou športového programu vrábeľských škôl.

PaedDr. Patrik Haller

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií