Školské kolo Biologickej olympiády

V dňoch 9., 13. a 16. februára 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo BIO v dvoch kategóriách – A a B. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti si účastníci oboch kategórií overili svoje teoretické vedomosti z rôznych oblastí biológie. Úspešní riešitelia tejto časti postúpili do časti praktickej, v ktorej sa snažili vyriešiť dve praktické úlohy.

Vedomosti a zručnosti študentov, najmä tých, ktorí postúpili do praktickej časti boli veľmi vyrovnané. Drobné bodové rozdiely však nakoniec rozhodli o nasledovnom poradí.

Kategória B:
1. miesto: Anton Friedl (II.A)
2. miesto: Annamária Katarína Miklová (II.D)
3. miesto: Viviana Fojtíková (II.D)

Kategória A:
1. miesto: Jakub Ganádik (III.B)
2. miesto: Linda Drozdáková (III.B)
3. miesto: Michaela Očovayová (III.B)

Výhercom srdečne blahoželáme a držíme palce pri príprave na krajské kolo.

PaedDr. Mária Bašistová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií