Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Dňa 1.decembra 2017 sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS na našej škole uskutočnili rôzne podujatia, ktorými sme chceli dať do povedomia otázku zdravia, prevencie a následkov tejto zákernej choroby.

Študentky III.B triedy vyrobili červené stužky a všetkým zamestnancom školy ako i študentom im ich ihneď ráno pri príchode do školy pripínali ako symbol boja proti HIV a AIDS. Na prvom poschodí sa nachádzala aj informačná tabuľa poskytujúca základné fakty o víruse HIV a chorobe AIDS. Nasledoval program, ktorý bol určený pre prvé ročníky a rozhlasová relácia, ktorú si vypočuli všetci študenti a zamestnanci školy.

Pripravili zopár aktivít pre našich prvákov. Andrej Kern zo združenia Storm poskytol jednej skupinke informácie chtivých študentov rozdiely medzi HIV a AIDS, možnosti prenosu tohto vírusu, ochrany ako i právne spôsoby, a to formou zaujímavých aktivít.

Druhú, našu bilingválnu skupinku, podchytili študentky tretieho ročníka a prezentačnou formou im odhalili informácie týkajúce sa daného problému, vypočuté informácie si overili formou kvízu, tiež si pozreli emotívny film „Anjeli“ a na záver bolo ich úlohou v skupinovej práci vymyslieť propagačnú báseň alebo vytvoriť návrh na pohľadnicu – témou boli červené stužky.

Za prípravu, organizáciu, spoluprácu avýrobu stužiek chcem poďakovať študentkám III.B triedy – M.Očovayovej, P.Bónovej, S.Opálenej a N.Gunišovej.

PaedDr. Martina Hegedúšová
Výchovný poradca a koordinátorka prevencie

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií