Dvere boli otvorené všetkým

28. NOVEMBER BOL VÝNIMOČNÝM DŇOM NIELEN PRE NAŠU ŠKOLU, ALE AJ PRE VŠETKÝCH DEVIATAKOV A ÔSMAKOV, KTORÍ SA ROZHODUJÚ, KAM ÍSŤ NA STREDNÚ ŠKOLU. NEMAJÚ TO VERU ĽAHKÉ, NO K ROZHODNUTIU IM MÔŽE DOPOMÔCŤ PRÁVE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, KTORÝ SA KAŽDOROČNE ORGANIZUJE AJ NA NAŠEJ ŠKOLE.

Veľa nádejných budúcich prvákov malo možnosť prezrieť si našu školu, zistiť, ako to tu funguje, spoznať niektorých profesorov, či budúcich spolužiakov.

V zasadačke sa po krátkom uvítaní oboznámili s tým, čo všetko ich čaká na našom gymnáziu, spoznali učebný plán gymnázia, krúžky, či rôzne iné aktivity, ktoré sa u nás organizujú. Keďže sa DOD konalo práve v rámci Týždňa vedy a techniky, mali možnosť prejsť touto výstavou, ktorá obsahovala projekty nás, žiakov.

Keď sa presunuli o pár krokov ďalej, mali možnosť vidieť zopár chemických pokusov v našom chemickom laboratóriu, alebo zistiť, čo všetko sa dá naučiť na hodinách informatiky a aké zaujímavé môže byť napríklad také programovanie. A, samozrejme, sa v tento deň konali rôzne športové aktivity, či už futbal alebo volejbal a študenti tak mohli predviesť, v čom sú najlepší a čo ich naozaj baví.

Nedá mi nespomenúť, že sa v tento deň konal prvý ročník študentského inkognita, ktoré sa veľmi páčilo nielen mne, ale aj všetkým zúčastneným, či divákom. Bola to naozaj veľká zábava a všetci sme sa príjemne zabavili.

Cestou na Inkognito, nás však čakala zastávka s naším časopisom. Šéfredaktori sa pokúsili nádejným budúcim členom redakčnej rady vysvetliť, ako funguje náš časopis a samozrejme pochváliť sa, aké úspechy žne. Veľmi ich zaujali aj vystavené kusy časopisu z predošlých ročníkov.

A keďže ovládať cudzie jazyky je dnes mimoriadne dôležitá potreba každého človeka, nechýbala ani zastávka v jazykových učebniach. Angličtina, ruština, nemčina – sú jazyky dôležité pre človeka v dnešnej dobe.

Druháčky bilingválneho štúdia sa podelili so svojimi zážitkami, ktoré si priniesli z trojtýždňového jazykového kurzu v Rusku, ktorý absolvovali počas letných prázdnin v meste Voronež. Oživením boli aj suveníry, ktoré si samy vyrobili. Prostredníctvom prezentácie fotografií zdokumentovali svoj pobyt v rôznych ruských mestách, ktoré počas pobytu navštívili.

Anglický jazyk je dôležitým cudzím jazykom pre každého žiaka, preto našim potencionálnym prvákom žiaci 3. ročníka priblížili, do ktorých súťaží a olympiád sa naša škola zapája a zároveň sa pochválili výsledkami, ktoré naši žiaci v posledných rokoch dosiahli. Fotodokumentáciou sme priblížili, ktoré anglicky hovoriace krajiny naši študenti navštívili.

Veríme, že naše DOD splnilo očakávania študentov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, dúfame, že už aj s novými členmi na palube.

Jessica Vulganová (redaktorka časopisu Ťahák)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií