Hviezdoslavov Kubín

Umelecké slovo a jeho interpretácie zazneli na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Porota určila nasledovné poradie:

poézia:
1. Mladá Viktória
2. Dvorská Lucia
3. Dukátová Laura

próza:
1. Fernézová Natália
2. Horský Marek

Natália Fernézová postúpila do okresného kola HK, ktoré sa konalo v KOS v Nitre, kde obsadila krásne 1. miesto a postúpila do krajského kola. V Leviciach vzorne reprezentovala našu školu v prednese prózy.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií