Informatická súťaž iBobor 2017

V dňoch 6. 11. 2017 a 7. 11. 2017 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2017, do ktorej sa zapojilo 47 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (23 študentov z tried 1.A, 2.A, 1.D, 2.D); na celom Slovensku súťažilo 7 775 Juniorov
  • Senior (24 študentov z tried 3.A, 3.B, 4.A, 4.B); na celom Slovensku súťažilo 4 716 Seniorov

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.

V kategórii "Senior" (3. a 4. ročník stredných škôl) si najlepšie spomedzi študentov náho gymnázia počínal Samuel Drapák z 3.A triedy s percentilom 93%.

V kategórii "Junior" (1. a 2. ročník stredných škôl) zvládol súťaž najlepšie Max Demeš z 1.A triedy s percentilom 94%.

Výsledky najúspešnejších študentov našej školy aj s ich percentilom:

kategória Senior:

Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Samuel Drapák, 3. A - úspešný riešiteľ 93 % percentil
Jasmína Badová, 4. B - úspešný riešiteľ 88 % percentil
Petra Bónová, 3. B - úspešný riešiteľ 88 % percentil
Daniela Matušková, 3. B - úspešný riešiteľ 87 % percentil
Andrej Mičík, 3. A - úspešný riešiteľ 85 % percentil

kategória Junior:

Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Max Demeš, 1. A - úspešný riešiteľ 94,5 % percentil
Adam Mácsay, 1. A - úspešný riešiteľ 94 % percentil
Michal Bodnár, 1. A - úspešný riešiteľ 94 % percentil
Lukáš Chudý , 1. A - úspešný riešiteľ 92 % percentil
Veronika Baňasová, 1. A - úspešný riešiteľ 90 % percentil
Marcel Tokár, 2. A - úspešný riešiteľ 90 % percentil

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií