Jedinečný mentorský program pre stredoškolákov. Prihlás sa ešte dnes!

Mentorský program LeadUp, ktorý organizuje občianske združenie Future generation Europe, spustil 19.11.2017 registráciu do 4. ročníka. Program získal opätovnú záštitu od prezidenta SR Andreja Kisku a generálne partnerstvo mu poskytla Nadácia spoločnosti ESET. Projekt leaderom tohto ročníka je Marcela Vrabcová, absolventka nášho gymnázia.

Neváhaj, prihlás sa a získaj svojho mentora už počas strednej školy! Aktuálny program LeadUp funguje od februára do septembra roku 2018. Počas tohto obdobia si mentor s mentee vytvoria nielen vzťah na úrovni mentoringu, ale častokrát aj kamarátsky. LeadUp je postavený na princípe jeden mentor – jeden mentee, pričom celkový počet mentorov je dvadsať a sú rozdelení do štyroch skupín, a to business, umenie, IT a politika. Medzi mentorov tohto ročníka patrí napríklad Patrik Herman, Michal Hrabovec, Viktor Vincze a mnohí ďalší. Jedným z mentorov v skupine IT je aj náš absoltvent Ľudovít Franta. Novinkou, ktorú tento ročník prinesie, budú špeciálne workshopy organizované externými spoločnosťami. “Pretože sme chceli budúcim mentees priniesť niečo naviac oproti minulým rokom, oslovili sme štyri spoločnosti, ktoré pre nich pripravia softskillové školenia, popríp. prednášky” ozrejmila Marcela.

Leadup poskytuje študentom stredných škôl jedinečnú šancu získať mentora, ktorý je úspešný vo svojom odbore, už počas štúdia a zároveň zažiť tréningový program organizovaný občianskym združením.“ Projekt začína Starter meetingom, dvojdňovým podujatím, ktoré slúži predovšetkým na zoznámenie sa mentees medzi sebou, s nami ako organizáciou a ozrejmením v čom spočíva samotný mentoring. Toto podujatie považujeme za dôležité z dôvodu vytvorenia si užšieho kontaktu s mentees. Približne v polovici projektu organizujeme pre menteesTrainingday v trvaní troch dní, počas ktorých sprostredkujeme žiakom workshopy a školenia. Celé podujatie vyvrcholí slávnostnou recepciou s charitatívnym podtónom, na ktorej sa zúčastnia mentori spolu so svojimi mentees a mentori z minulých ročníkov LeadUp. Záverečné stretnutie v septembri dáva priestor mentees poohliadnuť sa za uplynulým obdobím a zhodnotiť svoje doterajšie pôsobenie v projekte” vysvetlila Vrabcová. Video z minuloročnej recepcie je možné vzhliadnuť na youtube.com/watch?v=h6-fwJGxJqk.

Registrácia do projektu trvá do 19.12.2017, zoznam tohtoročných mentorov, podmienky účasti a ako sa zaregistrovať, nájdete na futuregenerationeurope.eu/lead-up/.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií