Vzdelávacie podujatie o ľudských právach

AKO KAŽDÝ ROK, TAK AJ TENTOKRÁT SA 11. OKTÓBRA NA NAŠOM GYMNÁZIU USKUTOČNILO VZDELÁVACIE PODUJATIE PRE STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, UČITEĽKY, MULTIPLIKÁTOROV A MULTIPLIKÁTORKY DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA A ĽUDSKÝCH PRÁV.

Lektorský tím, ktorý na vzdelávacom podujatí prednášal, tvorili: PhDr. Dagmar Horná, PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. Kalmán Petocz a PhDr. Peter Guráň, PhD.

Okrem učiteľov a učiteliek sa na podujatí zúčastnili i žiaci - štvrtáci z nášho gymnázia. Súčasťou podujatia boli aktuálne témy demokratického občianstva, ľudských práv, európskej dimenzie vo vzdelávaní. Kompetencie pre demokratickú kultúru/demokratické občianstvo. Zaostrené na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, ako aj bilancovanie ľudskoprávneho vzdelávania počas 22 rokov vzdelávacích a súťažných aktivít, príprava na jubilejný 20. ročník OĽP, ktorého nosnou témou bude Aténska škola 21.storočia: demokracia a ľudské práva.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií