Medzinárodný deň školských knižníc

Do celoslovenského projektu, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej sa zapojila aj naša škola.

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňujekaždoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičova komunity“.

Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Medzinárodný deň školských knižníc sa na našej škole niesol v duchu Štefánikovho celoživotného hesla: „VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ.“

Naši žiaci si najprv pozreli zaujímavé prezentácie o osobnom aj profesijnom živote M. R. Štefánika a potom trojčlenné družstvá súťažili v kvíze o tejto výnimočnej osobnosti slovenského národa.

Veríme, že sme vzbudili u žiakov záujem o podrobnejšie spoznanie tohto výnimočného človeka, a že niektorí siahnu aj po knihách, v ktorých sa dozvedia o jeho živote ešte oveľa viac.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií