Naša kolegyňa na stretnutí s prezidentom Slovenskej republiky

„Pochopiť problematiku ľudských práv nie je jednoduché. Je veľa tém, o ktorých sa i v našej krajine veľa diskutuje a vedú ohnivé polemiky. Vytvoriť si správny názor, mať pochopenie, empatiu, často k ľudom, ktorí sú odlišní, je nesmierne dôležité,“ povedal prezident SR Andrej Kiska v príhovore, ktorý si na pôde Prezidentského paláca vypočula aj naša kolegyňa Ivana Hudaszek Semjanová - dlhoročná predsedníčka krajského kola OĽP v Nitrianskom kraji a členka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv.

Spolu s dvanástimi finalistami OĽP bola dňa 10. mája 2018 pozvaná na stretnutie s pánom prezidentom, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, aj to, že je dôležité, že Olympiáda ľudských práv existuje, a poďakoval sa jej organizátorom a podporovateľom, lebo je to unikátny a prospešný projekt.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií