Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Posledné novembrové dni už spravidla patria školskému kolu Olympiády v anglickom jazyku. Je to súťaž organizovaná ministerstvom školstva a na naše potešenie je o účasť v nej každý rok mimoriadny záujem. V tomto roku sa školské kolo konalo v troch kategóriách: 1B – druhý stupeň ZŠ a 1. ročník bilingválneho štúdia u žiakov, ktorí prišli z 8. ročníka, 2A – nižšie ročníky gymnázia (prvý a druhý ročník), 2B – vyššie ročníky gymnázia (tretí a štvrtý ročník).

Súťažiaci si najskôr zmerali sily riešením úloh v písomnom testovaní jazykových zručností (počúvanie a čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba) a tí najúspešnejší pokračovali v ústnej časti, kde sa hodnotila úroveň ich rečových zručností (vytvorenie príbehu na základe vizuálneho podnetu a účasť v simulovanom rozhovore).

Celkové výsledky súťaže:

Kateg. 1B:
1. miesto – Erik Závodný (I.D)

Kategória 2A:
1. miesto – Tomáš Petruš (II.A)
2. miesto – Eliška Miklášiková (I.D)
3. miesto – Lea Mária Kurtiniaková (I.D)

Kategória 2B:
1. miesto – Adam Kramár (III.A)
2. miesto – Barbora Kevélyová (IV.A)
3. miesto – Dominik Brat (III.A)

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im, aby úspešne reprezentovali našu školu aj v okresnom kole.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií