Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnilo na našej škole Krajské kolo Olympiády ľudských práv. V tento deň sa zišli študenti 40 stredných škôl v Nitrianskom kraji, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv je im veľmi blízka.

Svoje vedomosti preukázali v písomnej - testovej časti a tí najlepší i v ústnej, kde sa vyjadrovali, argumentovali k zadaným témam. A naozaj sme sa mali možnosť presvedčiť, že mladých ľudí zaujímajú také témy ako – liberálna demokracia, problematika diskriminácie, sloboda prejavu, zločiny proti ľudskosti - holokaust, postavenie ľudí so zdravotným znevýhodnením, právo na vzdelanie a pod.

A ktorí boli tí najlepší?

1. miesto: Kucbel Dominik - Gymnázium Topoľčany
2. miesto: Rak Tomáš - Gymnázium Vráble
3. miesto: Fuják Dominik - Športové gymnázium Nitra

Gratulujeme!

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií