Olympiáda ľudských práv na Slovensku oslavovala

Idea univerzálnych ľudských práv je jednou z najdôležitejších myšlienok, ktoré sa vo svete po druhej svetovej vojne rozšírili a v súčasnosti sa stále rozširujú. Ako? Napríklad neustálou prácou učiteľov a učiteliek na jednotlivých stupňoch škôl. Aby sme si však boli vedomí svojich práv, musíme sa o nich dozvedieť, musíme byť k ich poznaniu vedení a vychovávaní. Preto je význam výchovy a vzdelávania ľudských práv veľmi dôležitý.

20 rokov je dlhé obdobie v živote človeka. A práve tento rok oslavuje žiacka a učiteľská verejnosť dvadsať rokov jedinečnej olympiády – Olympiády ľudských práv. Ako jedna z mála olympiád sa každoročne uskutočňuje nielen na Slovensku, ale pred niekoľkými rokmi sa k nám pridali i nadšenci z Českej republiky. 11. 04. 2018 – 13. 04. 2018 v Omšení sa stretli najlepší olympionici z krajov, aby preukázali svoje vedomosti a schopnosti v oblasti ľudských práv na 20. ročníku Celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Nechýbal medzi nimi ani žiak vrábeľského gymnázia Tomáš Rak, ktorý vzorne reprezentoval našu školu, mesto i kraj.

Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov bolo i oceňovanie najaktívnejších učiteľov, učiteliek v ľudskoprávnej oblasti. V Krajskej komisii Olympiády ľudských práv v Nitrianskom kraji dlhoročne aktívne pracuje i naša kolegyňa PhDr. Monika Bogyóová. A práve jej udelila Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová ĎAKOVNÝ LIST za dlhoročnú prácu v Krajskej komisii OĽP v Nitrianskom kraji. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku taktiež ocenila PhDr. Ivanu Hudaszek Semjanovú za dlhoročnú aktívnu pedagogickú a organizátorskú prácu v rámci olympiády ľudských práv a za rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní. Gratulujeme!

Každý občan Slovenskej republiky musí mať na pamäti skutočnosť, že rešpekt k ľudským právam je nevyhnutnou podmienkou fungovania demokracie a právneho štátu.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií