Opekačka

Koncoročná opekačka, teda "DEŇ D" bol príjemnou akciou, kde sa študenti mohli zabaviť, oddýchnuť si a pripraviť na blížiace sa prázdniny. V réžii žiackej školskej rady sa pripravilo množstvo aktivít a súťaží, kde študenti mohli prejaviť svoj skrytý talent.

V hádankovom maratóne si preskúšali detektívne schopnosti a tímovú spoluprácu. Ďalšími súťažami boli kartový turnaj jednotlivcov a volejbalový turnaj tried.

Veľmi príjemným doplnkom bola aj výroba miešaných drinkov, samozrejme, nealkoholických, kedy sa študenti navzájom ponúkali a zároveň aj trochu pretekali v tom, ktorý kokteil bude ten najlepší. Pohodovú atmosféru dotvárala hudba a vôňa grilujúceho sa jedla. Na záver víťazné družstvá pani riaditeľka a pani zástupkyňa odmenili darčekmi. A po takto super prežitom dni, už môžu prísť prázdniny...

Milan Jašo, III. A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií