Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 6. 12. 2017 sa uskutočnilo na našej školy školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 22 žiakov sa rozhodlo, že si otestuje svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. A ako to dopadlo?

V kategórii A získala:
1. miesto: Adriana Vrabcová
2. miesto: Tomáš Rak
3. miesto: Martin Marcina

V kategórii B získala:
1. miesto: Soňa Charvátová
2. miesto: Daniela Kmeťová
3. miesto: Timea Martonová

Gratulujeme.

PhDr. Ivana Semjanová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií