Prečo študovať matematiku

V piatok 16.02.2018 sa po ôsmich rokoch od maturity vrátil na pôdu nášho gymnázia bývalý študent 8-ročnej formy štúdia Šimon Sádovský, aby súčasným žiakom porozprával o tom, prečo je matematika dôležitá a kvôli čomu ju treba študovať. Šimon je dnes úspešným absolventom a aktuálnym doktorandom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a okrem toho pracuje ako programátor v slovenskej firme Sygic, vyvíjajúcej navigačné systémy.

Počas prednášky (jej celý obsah nájdete tu) sa mohli študenti dozvedieť:

 • zaujímavé informácie z histórie matematiky,
 • informácie o využití matematiky v praxi,
 • dôvody zavedenia pozičnej číselnej sústavy a výhody pozičnej číselnej sústavy v porovnaní s nepozičnou číselnou sústavou,
 • dôvody zavedenia symbolov pre jednotlivé čísla,
 • ako zistiť geografickú šírku pomocou hviezdy Polárky,
 • ako sa Archimedes "po svojom" vysporiadal s Euklidovskou konštrukciou trisekcie uhla,
 • alebo ako znie a ako vznikla Veľká Fermatova veta - jedna z najslávnejších viet v dejinách matematiky.

Celá prednáška bola koncipovaná s cieľom zamyslieť sa a uvedomiť si, prečo je matematika dôležitá pre každého jedného z nás - a to nielen z objektívneho, ale aj zo subjektívneho hľadiska a ako sa nám námaha a čas venovaný štúdiu matematiky vráti.

No a ako inak - postupnou logickou úvahou sme sa k cieľu bezpečne prepracovali.

Čo teda z prednášky vyplynulo a čo nás matematika učí?

 • Ak sa mýlim, priznať si to
 • Voliť jasné a správne slová
 • Premýšľať dopredu
 • Premýšľať po svojom a nie len kopírovať ostatných
 • A nevzdávať sa!
 • PaedDr. Ivan Kreškóczi

  >> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií