Putovná výstava SNP

Naša škola už tretí rok úspešne spolupracuje so Vzdelávacím centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici a výsledkom tejto spolupráce bola putovná výstava o SNP. Opäť sme sa stretli s riaditeľkou a zároveň aj lektorkou tohto vzdelávania PaedDr. Janou Odrobiňákovou a s jej kolegom Jakubom, ktorí najskôr našich žiakov, ktorí sa do projektu zapojili, oboznámili s dejinnými udalosťami a pripravili ich na sprevádzanie výstavou.

Na slávnostnom otvorení výstavy, ktorá opäť prebiehala formou rovesníckeho vzdelávania, nás svojou návštevou poctili primátor mesta Ing. Tibor Tóth, riaditelia vrábeľských škôl a členky Organizácie protifašistických bojovníkov vo Vrábľoch.

Počas ďalších dvoch mesiacov mohli výstavu navštíviť nielen žiaci, ale aj každý, kto má záujem o naše národné dejiny.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií