Rekonštruujeme naše átrium

Vrábeľskí gymnazisti vedia, že keď príde letné obdobie, môžu tráviť veľké prestávky vonku – v tzv. átriu, ktoré sa nachádza z vnútornej strany školy. Je to miesto, kde sa tiež lúčime s maturantmi, miesto, kde máme koncoročnú opekačku a miesto, kde nám pani riaditeľka zhodnotí školský rok, úsmevom nám popraje krásne prázdniny a kde nás v septembri opäť víta v škole.

V poslednej dobe sme sa však zhodli na tom, že na kedysi pekný priestor sa podpísal zub času, a to tak, že betón popraskal, drevené lavičky ostali popraskané a povykrúcané. A tak sme hľadali spôsob, ako a kde nájsť peniaze na rekonštrukciu átria.

Dozvedeli sme sa, že Nitrianska komunitná nadácia podporuje neziskové projekty organizácií aj neformálnych skupín z Nitry a Nitrianskeho kraja a že sa môžeme po vypracovaní projektu uchádzať o grant aj my. Prostredníctvom grantových programov totiž podporuje verejnoprospešné aktivity z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova...

Naša škola sa zapojila do grantového programu Reydel pre Nitru, ktorý vyhlasuje Spoločnosť ReydelAutomotive, ktorá založila fond Reydel v roku 2014 na podporu oblastí zdravie, životné prostredie a kultúra v okrese Nitra.

Náš projekt na rekonštrukciu vonkajších priestorov školy, ktorý vypracovala pani hospodárka školy Gabriela Majtánová, dostal v nadácii zelenú a pani riaditeľka PaedDr. Beáta Havettová prevzala na pôde spoločnosti ReydelAutomotive zmluvu (šek) na 2500 eur. Finančné prostriedky budú použité na už spomínanú rekonštrukciu. Na oprave átria sa podieľajú aj rodičia, a to finančnými prostriedkami z fondu Rodičovského združenia a sponzorskými darmi rodičia Ing. Šlachta a Ing. Mácsay.

Na fotografiách môžete vidieť stav átria pred rekonštrukciou a počas nej...

Veríme, že na konci októbra vám ponúkneme fotografie oveľa krajšie, a to zrekonštruovaného a vynoveného átria, v priestoroch ktorého prežijú ďalšie generácie žiakov gymnázia veľa krásnych chvíľ.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií