Naša škola v projekte cena René - Anasoft litera gymnazistov

V septembri 2017 bola odovzdaná jedna z najprestížnejších slovenských literárnych cien – CENA ANASOFT LITERA. Do literárnej súťaže bolo prihlásených vyše 200 kníh slovenských spisovateľov. 12. laureátom ceny Anasoft litera za pôvodnú slovenskú prozaickú knihu vydanú v uplynulom roku sa stal, po výbere kníh desiatich finalistov, autor Ondrej Štefánik s knihou Som Paula.

Zároveň však bola vyhlásená nová literárna cena René - Anasoft litera gymnazistov, ktorej cieľom je podporovať čítanie mladých a prejaviť u nich záujem o súčasnú slovenskú literatúru. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera.

V októbri sme do školy dostali finálovú päticu kníh, ktorú žiakom odporučila porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Boli to tieto tituly:
Gibová, Ivana: Barbora, boch& katarzia (Marenčin PT, 2016)
Karika, Jozef: Trhlina (Ikar, 2016)
Lavrík, Silvester: Nedeľné šachy s Tisom (Dixit, 2016)
Staviarsky, Víťo: Rinaldova cesta (Staviarsky, 2016)
Štefánik, Ondrej: Som Paula (Vydavateľstvo TATRAN, 2016)

Do čítania sa zapojilo 15 žiakov. Druháci, tretiaci a štvrtáci mali do konca novembra prečítať každú z kníh. Tej, ktorá ich najviac zaujala, dali potom svoj hlas. Každý žiak mal jeden hlas a kniha s najväčším počtom hlasov sa stala víťazom prvého kola. Na našej škole to bola kniha od Jozefa Kariku TRHLINA.

V druhom kole, ktoré sa konalo 9. decembra v Bratislave v Novej Cvernovke počas Dní slovenskej literatúry, Martin Marcina, ako zástupca nášho gymnázia, diskutoval s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí potom hlasovali za víťaza – laureáta ceny René – Anasoft litera gymnazistov.

V roku 2017 bolo do hlasovania zapojených týchto desať vybraných slovenských gymnázií a ich študenti:
Gymnázium bilingválne v Žiline
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach
Gymnázium v Pezinku
Gymnázium Jána Hollého v Trnave
Gymnázium vo Vrábľoch
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
Gymnázium Grösslingová v Bratislave
Gymnázium na Ul. Ladislava Sáru 1 v Bratislave
Spojená škola Novohradská, Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave
Gymnázium Metodova v Bratislave

Po zaujímavej diskusii a hlasovaní zástupcov uvedených škôl sa prvou laureátkou ceny René 2017 – Anasoft litera gymnazistov stala Ivana Gibová s knihou Barbora, boch& katarzia.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií