Keď preletia štyri roky...

11. máj 2018 bol pre 58 maturantov IV. A a IV. B posledným dňom, kedy zasadli do školských lavíc. V tento deň ich vítali špeciálne vyzdobené triedy a rozlúčili sa s učiteľmi, so spolužiakmi, so školou... Na gymnáziu prežili štyri roky, počas ktorých získavali nové vedomosti, zapájali sa do rôznych súťaží a projektov a niektorí aj veľmi vzorne reprezentovali školu a dosahovali vynikajúce študijné výsledky.

Maturantom budeme držať palce, aby čo najlepšie zmaturovali a prajeme im, aby boli šťastní a úspešní aj v ďalšom živote.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií