Záložka do kníh spája slovenské stredné školy

V tomto školskom roku sme sa tiež zapojili do celoštátneho projektu „Záložka do kníh spája slovenské školy“, ktorý sa niesol v duchu témy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Partnerskej Spojenej škole v Novákoch sme zaslali okolo 100 záložiek. Žiaci na nich zobrazili rôzne literárne osobnosti nášho regiónu, no najviac záložiek bolo venovaných Vrábľanovi - regionálnemu historikovi pánovi PaedDr. Jozefovi Trubínimu

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií