Online jazyková súťaž - Angličtinár roka (Best In English)

Dňa 30. novembra 2018 zasadlo 17 žiakov nášho gymnázia k počítačom, aby si otestovali svoje schopnosti a vedomosti v anglickom jazyku so svojimi rovesníkmi z 30 štátov Európy. Do testu sa mohli zapojiť žiaci stredných škôl vo veku v rozpätí 15-19 rokov. V tomto roku prebehlo 8. kolo tejto medzinárodnej súťaže a dosiahlo naozaj rekordnú účasť. Do súťaže sa zapojilo 892 stredných škôl a 21110 študentov z 30 krajín.

Súťaž prebiehala naraz vo všetkých krajinách v stanovenom čase a test bol otvorený presne 60 minút. Nerozhodovali len správne odpovede, ale i rýchlosť, akou boli študenti schopní pracovať, pretože body boli pridelené i za čas, v ktorom sa žiakovi podarilo test ukončiť. Žiaci boli testovaní z jazykových zručností – gramatiky, slovnej zásoby, počúvania s porozumením a čítania s porozumením. Náročnosť úloh sa pohybovala od úrovne B1 po úroveň C1.

Z našej školy si najlepšie počínal Adam Kramár, ktorý dosiahol percentil 98,6, čo znamená, že len 1,4 percenta všetkých žiakov bolo lepších než on a zároveň obsadil 28. miesto na Slovensku.

Medzi mimoriadne úspešných súťažiacich sa zaradili ešte ďalší žiaci, ktorí súťažili prekvapivo aj z nižších ročníkov. Tu sú tí najlepší z nášho gymnázia:
1. miesto: Adam Kramár (IV.A)
2. miesto: Norbert Austen (IV.A)
3. miesto: Eliška Miklášiková (II.D)
4. miesto: Jakub Matušík (IV.A)
5. miesto: Erik Dang (II.D)

Blahoželáme.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií