Biela pastelka

22. októbra sa naši žiaci zapojili so celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Je to verejná zbierka, do ktorej sa každoročne zapájame preto, lebo zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Tento raz sme prispeli sumou 37,87 eur.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií