Cena René – Anasoft litera gymnazistov

V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, že mladí ľudia veľmi málo čítajú. Aj preto vznikajú rôzne projekty na podporu čítania. Do jedného takého, ktoré organizuje Literárne informačné centrum v Bratislave pod názvom: Cena René – Anasoft litera gymnazistov, sa zapojilo aj 22 našich žiakov.

Cena René je na Slovensku historicky prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú žiaci vybraných slovenských gymnázií. Cena má priblížiť súčasnú hodnotnejšiu domácu prózu mladšej generácii, učiť žiakov chápať a interpretovať literárny text, argumentovať, obhajovať svoje názory a rozvíjať kritické myslenie.

Žiaci už v septembri dostali k dispozícii nominované knihy a budú mať aj príležitosť naživo sa stretnúť s autormi na školách. Potom o knihách diskutujú a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu. Každé gymnázium hlasuje za svojho laureáta, pričom žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola. V druhom kole jeden žiak ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií na spoločnom stretnutí a hlasovaním určia laureáta ceny René – Anasoft litera gymnazistov. Aj tento rok majú žiaci na výber päticu kníh, ktoré im odporučila aktuálna porota ceny Anasoft litera.

  • Hečko, Maroš: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ, Vydavateľstvo TATRAN, 2017
  • Lesná, Ľuba: Tisícročná žena, Vydavateľstvo Artforum, 2017
  • Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017
  • Pupala, Richard: Čierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017
  • Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo Slovart, 2017

Laureát 2. ročníka ceny René 2018 – Anasoft litera gymnazistov bude vyhlásený v decembri na festivale Autoriáda – Dni slovenskej literatúry.

20. novembra 2018 sa na našej škole uskutoční beseda so spisovateľom p. Danielom Majlingom, autorom knihy Ruzká klasika, ktorá získala najviac hlasov v Cene čitateľov Anasoft litera.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií