Celoslovenské finále súťaže Čo vieš o hviezdach

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 13.6.2019 zorganizovala celoslovenské finále vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Samuel Buranský, žiak III.A triedy, v nej získal v najvyššej kategórii 4. miesto. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií