OBJAV V SEBE PROGRAMÁTORA NA VRÁBEĽSKOM GYMPLI

Vážení učitelia ZŠ,

dovoľujeme si Vás informovať o našej iniciatíve zapojiť sa do EURÓPSKEHO týždňa programovania, ktorého cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

V tomto roku sa Európsky týždeň programovania uskutoční v dňoch 6. - 21. októbra 2018.

Počas EURÓPSKEHO týždňa programovania školy a iné organizácie usporadúvajú programátorské aktivity väčšinou pre žiakov nižších stupňov škôl – univerzity pre stredoškolákov, stredné školy pre žiakov základných škôl.

Preto sme sa aj my rozhodli zorganizovať jednu z aktivít Európskeho týždňa programovania pre Vašich žiakov. Nazvali sme ju OBJAV V SEBE PROGRAMÁTORA NA VRÁBEĽSKOM GYMPLI.

Programovať budeme v jazyku Python. Prečo? Odpoveď je zrejmá - Python je veľmi populárny programovací jazyk, používa ho CERN, Google, Facebook, YouTube, Mozilla a iní. Vyučujú ho ako prvý programovací jazyk na mnohých univerzitách po celom svete (USA, Austrália, Veľká Británia, ...) i na Slovensku (Mat-Fyz UK Bratislava).

Čo je pripravené pre Vašich žiakov? Predstavujeme si to tak, že skupinka Vašich žiakov spolu s ich učiteľom príde na naše gymnázium počas dvoch dní (v prípade veľkého záujmu o naše podujatie iba počas jedného dňa) v týždni od 15. do 19. októbra 2018 v čase 8:00-12:00 h.

O ostatné sa už postaráme – na Vašich žiakov bude čakať počítač s programovacím prostredím, v ktorom si od úplných základov vyskúšajú základné programátorské príkazy. Ak sa nám bude spoločne dariť, skončíme až pri naprogramovanej hre!

Pevne veríme, že našu aktívnu snahu ukázať Vašim žiakom, čo je programovanie, neprehliadnete a že nám dáte šancu presvedčiť Vašich žiakov, že programovanie je naozaj zábava.

Ak máte záujem zúčastniť sa našej aktivity, pošlite nám zoznam žiakov, ktorí sa aktivity zúčastnia najneskôr do 4. októbra 2018. Ďakujeme.

Ak máte nejaké otázky, radi Vám na ne odpovieme na: kreskoczi [zav.] gymvrable.sk

PaedDr. Ivan Kreškóczi


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

20. máj - 24. máj 2019
Ústne maturitné skúšky

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií