CodeWeek - Objav v sebe programátora na vrábeľskom gympli

V dnešnom svete platí, že šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Môže sa uchádzať o prácu vo vysnívanej firme alebo sa pokúsiť o vlastný projekt, ktorým sa presadí v slovenskom alebo celosvetovom technologickom biznise. Svoju myšlienku dokáže zhmotniť v nehmotnom svete jednotiek a núl. V čase rýchlej digitalizácie spoločnosti bude znalosť programovania čoraz dôležitejšia.

Slovenské IT firmy by vedeli ročne prijať množstvo nových zamestnancov, ktorých však nevedia zohnať. V základných, ale aj stredných školách je často vyučovanie programovania a algoritmického myslenia odsúvané na vedľajšiu koľaj. Vzbudiť záujem o informatiku je pritom potrebné už od útleho veku.

Európska Únia preto iniciovala Európsky týždeň programovania - CodeWeek, pri ktorom naše Gymnázium, zamerané aj na vyučovanie informatiky a programovania, určite nemohlo chýbať.

Počas Európskeho týždňa programovania školy a iné organizácie usporadúvajú programátorské aktivity väčšinou pre žiakov nižších stupňov škôl – univerzity pre stredoškolákov, stredné školy pre žiakov základných škôl.

Preto sme sa aj my rozhodli zorganizovať jednu z aktivít pre žiakov základných škôl z Vrábeľ a blízkeho okolia. Nazvali sme ju OBJAV V SEBE PROGRAMÁTORA NA VRÁBEĽSKOM GYMPLI.

Každého zo 44 žiakov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na našej aktivite, čakali dva hutné vyučovacie dni s programovacím jazykom Python. Tento v súčasnosti populárny programovací jazyk používa CERN, Google, Facebook, YouTube, Mozilla a iní.

V odbornej učebni informatiky si žiaci od úplných základov vyskúšali základné programátorské príkazy a konštrukcie, pričom sme spoločne skončili až pri naprogramovanej jednoduchej hre.

Žiaci nás nesklamali a podľa očakávania ukázali svoju pohotovosť, logické premýšľanie a bystrú myseľ. Radi by sme sa poďakovali riaditeľom všetkých štyroch základných škôl vo Vrábľoch, že našu aktívnu snahu ukázať ich žiakom, čo je programovanie, neprehliadli a že nám dali šancu žiakov presvedčiť, že programovanie je naozaj zábava.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií