Demokratická a ľudskoprávna kultúra

Dňa 11.10.2018 sa na našom gymnáziu uskutočnila beseda, ktorej hlavným predmetom boli ľudské práva. Keďže práve tento pojem je kvôli jeho porušovaniu, najmä v týchto dňoch, často skloňovaný v médiách, správach alebo dokonca aj v bežnej komunikácii.

V úvode besedy nás pani PhDr. Dagmar Horná PhD. predsedníčka CK OĽP oboznámila s plánom a cieľom nášho stretnutia, vypočula si naše názory a poznatky k načrtnutej problematike. Vyplnili sme dotazník na tému - Vek ako podmienka výkonu práv a povinností, v súvislosti s ktorou sme preberali aj postoje a pohľady mladých Slovákov na daný problém.

Po krátkej prestávke sme sa s lektorom - PhDr. Kálmánom Petőczom, PhD. a lektorkou Mgr. Dagmarou Kusou, PhD. zamerali na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv pri príležitosti jej 70. výročia, predstavovali sme si rôzne modelové situácie či už zo súčasnosti alebo z obdobia vojen, holokaustu, pri ktorých sme viedli zaujímavý dialóg. Prednášajúci si pokorne vypočuli každú jednu z našich otázok a pohotovými odpoveďami nám odovzdali nové a zaujímavé informácie.

Nápad zorganizovať takúto besedu sme ako študenti skutočne ocenili, keďže je to iná, nevšedná forma vzdelávania a myslíme si, že takéto projekty sú pre školy len prospešné.

Šimon Ordogh, IV.B

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií