Esej Jána Johanidesa

Dňa 16. apríla 2019 Dom kultúry v Šali ožil mladými ľuďmi. Konalo sa tu totiž slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Esej Jána Johanidesa. Ocenených bolo deväť esejí a v silnej konkurencii osemdesiatich siedmich prác si čestné uznanie odniesla aj žiačka našej školy Jessica Vulganová, ktorej prácu hodnotil spisovateľ Marek Vadas.

Svoje postoje a názory v esejach vyjadrili aj žiačky: Dobrotinová Mária, Kurtiniaková Lea Mária, Charvátová Soňa, Furková Aneta a Fernézová Natália.

Vyhlasovateľmi súťaže sú Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci slovenskí stredoškoláci, ktorí zašlú svoj esejistický text, ktorý reflektuje vybrané myšlienky spisovateľa Jána Johanidesa.

Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.

V tomto roku to boli nasledovné myšlienky:
1. Náš súčasný stiesňujúci svet, v ktorom sa čoraz väčšmi stmieva, je našťastie ešte vždy aspoň kde-tu osvetľovaný spoľahlivými lampami.
(pomôcka: Johanides pod lampami myslí šerosvit, rembrandtovské osvetľovanie intimity, súkromia i sveta. Toto osvetlenie je vzájomné. Ak ho vytvárame, aj ono osvetľuje nás a vytvára útočisko.)

2. Občas sa zdá, že rozhodnutie znamená zmenu smeru. Azda. Ale viete, že rozhodnutie nesmeruje k cieľu, pre ktorý ste sa vlastne rozhodli.
(pomôcka: Slobodná vôľa nás často vrhá do rozhodnutí, ktoré sú predčasné. Neskôr sa ukáže, že to, pre čo sme sa rozhodli, bolo len chvíľkové pobláznenie a v podstate sme to nechceli.)

3. Každý sa prekvapí, keď skonštatuje, že jeho zážitky sú v rozpore s predstavou, ktorú mal o svojich citoch.
(pomôcka: Rozpor medzi realitou a predstavou zasahuje naše city a môže spôsobovať vnútorné trhliny či zranenia - alebo nové rozpoznanie podstaty v nás.)

Natália Fernézová, IV. A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií