Európsky deň jazykov

26.september bol vyhlásený za Európsky deň jazykov. Z tohto dôvodu si aj naša škola pripomenula dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zorganizovala niekoľko aktivít.

Študenti IV.B si pre študentov nižších ročníkov pripravili nasledovný program:

  • Študentky – Michaela Očovayová a Simona Opálená zaspievali piesne v dvoch jazykoch, v nemeckom a anglickom, pričom na gitare ich sprevádzal Michal Lüley.
  • Nasledovala prezentácia videí, ktoré si študenti pripravili v rámci výučby anglického jazyka. Všetky videá sa týkali prípravy jedla. Prvé video si pripravil Radovan Zuzula, druhé Petra Bónová a Simona Opálená a tretie video, ktoré natočili Tomáš Drahoš, Michal Lüley a Martin Varga, bolo spojené i s ochutnávkou prezentovaného pokrmu.

Študentky II.D triedy si zase pripravili tieňové divadlo Pampúšik. Predviedli ho študentom I.D triedy v ruskom jazyku.

Pri tejto príležitosti si zároveň celá škola vypočula rozhlasovú reláciu, ktorú predniesli Dominika Čengerová a Erik Dang z II.D.

PaedDr. Martina Hegedúšová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií