Prezentácia štúdia Informatiky na FIIT STU

Študovať informatiku sa v dnešnej dobe oplatí! Atraktívnosť a veľkú perspektívu tohto rýchlo sa rozvíjajúceho vedného odvetvia si uvedomujeme aj našom gymnáziu. V našich informatických aktivitách sme v decembri pokračovali prednáškou o štúdiu na fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Cieľom motivačnej prednášky bolo povzbudiť záujem žiakov našej školy o štúdium informatiky aj po skončení štúdia na gymnáziu.

V utorok 11.12.2018 preto prišiel spropagovať štúdium na FIIT-ke jej aktuálny a súčasne náš bývalý študent Filip Varga. Filip v sebe nezaprel svoj rečnícky talent a jeho prezentácia štúdia informatiky na FIIT STU žiakov našej školy zaujala, poučila a pevne veríme, že aj správne nasmerovala.

Touto cestou by sme sa chceli Filipovi v mene všetkých zúčastnených študentov poďakovať za svoj čas, ktorý nám venoval a tiež za propagačné materiály o štúdiu na FIIT-ke, ktoré pre študentov priniesol.

Dôležité termíny:
14. december 2018 - Deň otvorených dverí FIIT STU
31. marec 2019 - termín podania prihlášky na FIIT STU

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií