Hviezdoslavov Kubín

Dňa 4. marca pred porotou školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín predviedli svoje výkony recitátorky a recitátori takmer zo všetkých tried našej školy. Umelecké prednesy všetkých boli veľmi pekné, a tak mala porota pomerne ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v regionálnom kole. V poézii bolo výsledné poradie nasledovné:

1. miesto: Jašo Milan
2. miesto: Totkovič Ivan
3. miesto: Očovayová Michaela
3. miesto: Viktória Mladá

V próze bolo udelené len 1. miesto, a to získala Fernézová Natália. Recitátori z oboch prvých miest nás budú reprezentovať v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca 2019 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií