Hviezdy mu opäť priali

Po úspešnom zvládnutí náročného domáceho kola astronomickej olympiády sa Samuel Buranský, žiak III.A triedy, zúčastnil celoslovenského finále tejto súťaže, ktoré sa konalo v dňoch 16. a 17. apríla 2019 v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Tu, v konkurencii zdatných súperov, sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola a postúpil do medzinárodného kola astronomickej olympiády. Prajeme mu v Budapešti jasnú oblohu a veľa úspechov v reprezentácii našej krajiny.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

20. máj - 24. máj 2019
Ústne maturitné skúšky

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií