Informatická súťaž iBobor 2018

V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2018, do ktorej sa zapojilo 30 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (1. a 2. ročník SŠ)
  • Senior (3. a 4. ročník SŠ)

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.

V kategórii "Senior" si najlepšie spomedzi študentov náho gymnázia počínal Samuel Buranský z 3.A triedy. Okrem neho sa úspešným riešiteľom stal aj Daniel Ürge.

V kategórii "Junior" zvládla súťaž najlepšie Ivana Papová z 1.A triedy. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali Katarína Turanová, Lea Mária Kurtiniaková, Marek Horský a Andrej Horehleď.

Všetkým žiakom našej školy, ktorí sa v tomto školskom roku zapojili do súťaže iBobor, ďakujeme.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií