Vansovej Lomnička

V dňoch 26 - 27.4. 2019 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konal Festival Vansovej Lomnička. Celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo po 52. raz a zúčastnila sa ho aj naša študentka Natália Fernézová, ktorá zvíťazila v krajskom kole.

Slávnostné otvorenie bolo v popoludňajších hodinách a po ňom nasledovali prednesy poézie. Po odrecitovaní čakal na účastníčky večerný program v podobe opery Eugen Onegin. Nasledujúci deň ráno navštívili pamätník zosnulej Terézie Vansovej a tiež si uctili pamiatku aj iných významných umelcov pochovaných v Banskej Bystrici.

Program ďalej pokračoval v prednesoch prózy a na rad sa dostala aj Natália. Vystúpenie sa porotcom páčilo a bolo zaradené do zlatého pásma. Podľa slov Natálie, hneď po príchode boli organizátori veľmi milí a o všetko bolo postarané na vynikajúcej úrovni. Atmosféra celého festivalu sa niesla v rodinnom duchu a pre Natáliu to bol neopakovateľný zážitok.

My jej teda gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

Milan Jašo, IV.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií