Mladý Európan

Dňa 12. 4. 2019 sa uskutočnilo v Nitre regionálne kolo celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“, ktorú vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave. Naši študenti nechýbali a vzorne reprezentovali našu školu. V zložení Simona Matušíková, Viktória Mladá a Samuel Sakáč obsadili 5. miesto. Ďakujeme.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií