Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 21.novembra 2018 sa na našom gymnáziu konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala v troch kategóriách: v kategórii 1B (mladší žiaci prvej triedy bilingválneho ruského štúdia), v kategórii 2A (nižšie ročníky gymnázia – triedy I.A, II.A, II.D, III.D) a v kategórii 2B (vyššie ročníky gymnázia: III.A, IV.A, IV.B).

Táto predmetová súťaž je postupová, organizuje sa ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Je to súťaž pre talentovaných žiakov, ktorá sa skladá z dvoch častí – písomnej a ústnej. Cieľom písomnej časti vo forme písomného testu je preveriť jazykové kompetencie na príslušnej úrovni v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a používaní jazyka. V ústnej časti sa vo forme úloh (monológu a dialógu) preveruje schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reakcia na podnety partnera komunikácie. Súťaž bola mimoriadne vyrovnaná a o konečnom poradí rozhodol v niektorých prípadoch i jednobodový rozdiel.

Tu sú výsledky:
Kategória 1B:
1. miesto: Simona Baráthová
2. miesto: Erik Klimant

Kategória 2A:
1. miesto: Rastislav Pap
2. miesto: Adam Laščiak
3. miesto: Jozef Komáromy

Kategória 2B:
1. miesto: Adam Kramár
2. miesto: Dominik Brat
3. miesto: Martina Miklóšová

Umiestneným študentom blahoželáme a tým z nich, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, prajeme, aby nás vzorne reprezentovali v okresnom kole, ktoré sa bude konať 16. januára 2019.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií