Víťazstvá na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku

Dňa 25.3.2019 sa naše žiačky 2. a 3. ročníka bilingválnej formy štúdia zúčastnili krajského kola olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa konalo na gymnáziu v Nový Zámkoch. V kategórii B3 skončila na 1. mieste Paula Balta a v kategórii B4 Daniela Duncová získala tiež 1. miesto. Žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Bratislave 16.-17. 4.2019

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií