Otvorená hodina ruskej literatúry a kultúry

Dňa 14. novembra 2018 sme privítali na našej škole doc. Marinu Matytcinu, PhD. z Lipeckej technickej univerzity v Ruskej Federácii a pani Annu Novgorodovú z Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike. Doc. Marina Matytcina, PhD. viedla otvorenú hodinu ruskej literatúry a kultúry pre vybraných žiakov druhého a tretieho ročníka bilingválneho štúdia.

Cieľom otvorenej hodiny bolo sprostredkovanie ruských inovatívnych vyučovacích metód a ich aplikovanie na vyučovacích hodinách.

Na otvorenú hodinu boli pozvaní aj učitelia ruského jazyka zo základných škôl – I.ZŠ Vráble, ZŠ V. Záborského Vráble, ZŠ Lúky Vráble, ZŠ Tesárske Mlyňany, ZŠ Benkova Nitra, ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce, ktorí v rámci diskusie pozitívne hodnotili uskutočnené aktivity. Prítomní ruštinári boli veľmi radi, že sa mohli osobne zúčastniť na vyučovacej hodine a vymeniť si tak skúsenosti z oblasti vzdelávania.

PaedDr. Eliška Matušková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií