Plagát a príbeh roka 2019

Žiaci nášho gymnázia sa pravidelne zapájajú do súťaže Plagát a príbeh roka, ktorú vyhlasuje Nitriansky samosprávny kraj odbor kultúry a športu ÚNSK v spolupráci s odborom školstva pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku a zaslaním najlepších prác sme sa zapojili už do XIII. ročníka tejto súťaže s medzinárodnou účasťou. Každý rok býva zadaná iná téma a tento raz bola naozaj veľmi aktuálna, lebo bola zameraná na prevenciu sociálno - patologických javov a kriminality.

Žiaci sa k téme „Sociálne siete a ich nástrahy“ mohli vyjadriť prostredníctvom výtvarných a literárnych prác. V nich sa zamýšľali najmä nad ohrozením duševného a telesného zdravia ľudí, spôsobeného nevhodným užívaním sociálnych sietí a internetu. V prácach vyjadrovali názory a postoje mladých ľudí na riziká virtuálnej reality, nabádali k opatrnosti pri komunikácii na sociálnych sieťach a apelovali na bezpečné používanie internetu.

Do súťaže bolo zaslaných vyše 150 prác, a preto nás veľmi teší, že naše žiačky skončili na popredných miestach. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže si ocenenia prevzali: Hana Bogyóová, ktorá sa vo výtvarnej súťaži umiestnila na krásnom 1. mieste a jej práca s názvom „Tichý nepriateľ“ sa stala plagátom roka a Natália Polyáková, ktorá získala za svoj príbeh „Mama a ON“ o nebezpečnej známosti z internetu 3. miesto. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa tvorivých nápadov.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií