Popularizácia ruského jazyka

Dňa 17.12.2018 sme privítali na našej škole študentov Ruskej pedagogickej univerzity A.I.Gercena v Petrohrade v sprievode študentov a pedagógov FF UKF v Nitre. V rámci programu Popularizácia ruského jazyka, kultúry a vzdelávania vysokoškoláci pripravili zaujímavé aktivity pre žiakov bilingválneho gymnázia.

PaedDr. Eliška Matušková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií