Prezentácia Voronežskej štátnej agrárnej univerzity

Našu školu dňa 4. decembra 2018 navštívila Prof. Tatiana Dankova, PhD. z Voronežskej štátnej agrárnej univerzity spolu s pani Tatianou Dronskou z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Na úvod svojho vystúpenia Prof. T. N. Dankova, PhD., oboznámila žiakov bilingválneho štúdia a učiteľov ruského jazyka s možnosťami a podmienkami štúdia na Voronežskej univerzite. Potenciálni uchádzači o štúdium sa dozvedeli o učebných osnovách univerzity a o tom, ako je organizovaný voľný čas študentov. Prítomní si pozreli film o meste Voronež, kde mnohí naši žiaci už boli počas letných prázdnin v letnom jazykovom tábore.

PaedDr. Eliška Matušková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií