Medzinárodná putovná výstava PLAGÁT A PRÍBEH ROKA na našej škole

Srdečne Vás všetkých pozývame na výstavu Plagát a príbeh roka 2019, ktorá je v týchto dňoch nainštalovaná vo vestibule gymnázia. Vystavené práce sú veľmi zaujímavé z umeleckého hľadiska, ale zároveň vyjadrujú názory mladej generácie na nástrahy sociálnych sietí, sú istým varovaním pred týmto „tichým nepriateľom" a sú zamerané na prevenciu sociálno - patologických javov a kriminality.

O výtvarnej a literárnej súťaži Plagát a príbeh roka 2019, ktorú vyhlasuje Nitriansky samosprávny kraj odbor kultúry a športu ÚNSK v spolupráci s odborom školstva pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., sme už na stránke našej školy písali, pretože sme sa jej nielen zúčastnili, ale plagátom roka 2019 sa stala práca našej žiačky Hany Bogyóovej a v literárnej časti získala Natália Polyáková 3. miesto.

Výstavu môžete navštíviť v dňoch 30.4. – 7.5.2019 od 8:00 h do 14:00 h.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií