RUSKÉ SLOVO - Školské kolo

Po prvýkrát v Nitrianskom samosprávnom kraji Zväz Rusov Košice a Gymnázium, Školská 26, Vráble organizovali 20.februára 2019 krajské kolo 13. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy a v speve v ruskom jazyku - Ruské slovo.

Účastníkmi krajského kola boli žiaci základných škôl a gymnázií vo veku od 7 do 18 rokov. Téma krajského kola súťaže Ruské slovo v roku 2019 bola - Kamarátstvo začína úsmevom. Krajského kola sa zúčastnilo 17 žiakov základných škôl a gymnázií.

Z našej školy v krajskom kole sa umiestnili: POÉZIA - ruskojazyk. prostredie - 1. miesto: Paula Balta – II.D
POÉZIA - 3. miesto: Daniela Kmeťová – II.D
PRÓZA - 1. miesto: Daniela Duncová – III.D
SÓLOVÝ SPEV – 1. miesto: Veronika Repáňová – III.D

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do celoslovenského kola.

BLAHOŽELÁME!

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií