RUSKÉ SLOVO - Celoslovenské kolo

Dňa 05.04.2019 sa konala celoslovenská súťaž - Ruské slovo. V Kulturparku v Košiciach sa stretlo vyše 250 účastníkov, ktorí súťažili v prednese prózy, poézie, sólovom a skupinovom speve v troch kategóriách, ktoré sa delili na slovenské a ruské prostredie.

V celoslovenskom kole našu školu reprezentovali žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v krajskom kole. V silnej konkurencii sa naše žiačky umiestnili na popredných miestach.

POÉZIA: 2. miesto III. kategória ruské prostredie: Paula Balta – II.D
SÓLOVÝ SPEV: 1. miesto III. kategória: Veronika Repáňová – III.D

BLAHOŽELÁME!

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií